Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid

Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online contracten van aankoop/ verkoop van tickets die afgesloten worden via de website van het “Bruges Beer Experience”.

 

Artikel 2 - Definities

De verkoper is:
VZW Biermuseum Brugge
Breidelstraat 3
8000 Brugge
België

BE0534.748.726

Tel: 32(0)50 69 92 29
E-mail: info@mybeerexperience.com

De koper is:
Elke persoon/rechtspersoon die een online aankoop of betaling van tickets verricht op de website van het “Bruges Beer Experience”.

 

Artikel 3 - Aanbod

De informatie die de producten en diensten omschrijft die kunnen aangekocht worden op de website van het “Bruges Beer Experience”,

vormt een aanbod tot verkoop. Behoudens een expliciete tegengestelde vermelding, is het aanbod geldig voor de aankopen zoals ze voorgesteld worden op de website.

Niettemin kan het “Bruges Beer Experience” niet gehouden worden aan een aanbod dat om redenen onafhankelijk van zijn wil, fouten zou bevatten.

 

Artikel 4 – Elektronische bewijzen

In het kader van hun relaties aanvaarden de partijen elektronische bewijzen, zoals e-mails en registraties in informaticasystemen.

 

Artikel 5 - Betaling

De koper betaalt de aankoopprijs via een betalingssysteem van Ogone. De betalingsmodule wordt rechtstreeks beheerd door de onderneming Ogone. Geen enkele informatie met betrekking tot de betaling wordt overgemaakt aan het “Bruges Beer Experience”.

Het “Bruges Beer Experience” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het proces van de online betaling.

 

Artikel 6 – Voorwaarden voor gebruik

De koper engageert zich om de online aangekochte tickets enkel te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden die vermeld zijn in het aanbod.

Zij kunnen dus enkel gebruikt worden voor bezoeken in de periodes die omschreven zijn in het aanbod, tijdens de openingsdagen en -uren van het museum.

Het personeel van het “Bruges Beer Experience” heeft toestemming om een identiteitsbewijs of legitimatie te vragen aan elke persoon die een ticket met verlaagde prijs voorlegt.

 

Artikel 7 - Terugbetalingspolitiek

7.1 Van zodra de tickets aangekocht zijn door de klant, kunnen ze niet verwisseld, opnieuw verkocht of terugbetaald worden.

7.2 Een aangekocht ticket zal in geen enkele omstandigheid kunnen leiden tot terugbetaling, zelfs in het geval dat het ticket niet zou gebruikt zijn door de klant tijdens de periode van geldigheid.

 

Artikel 8 - Respect voor de intellectuele eigendom

De rechten op de intellectuele eigendom van de site en haar elementen horen toe aan het “Bruges Beer Experience” of aan derden. Het verkoopcontract dat wordt afgesloten tussen het  “Bruges Beer Experience” en de koper, geven deze laatste niet het recht om elementen van de site van het “Bruges Beer Experience” te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te posten, door te geven of te distribueren.

 

Artikel 9 – Bescherming van de privésfeer

Het “Bruges Beer Experience” engageert zich om de wettelijke bepalingen betreffende het respect voor de privésfeer en de bescherming van gegevens met persoonlijk karakter, na te leven

 

Artikel 10 – Verantwoordelijkheid

Het “Bruges Beer Experience” wijst elke verantwoordelijkheid van de hand voor elk ongeluk of elke schade die zich voordoet op het domein van het

“Bruges Beer Experience”, veroorzaakt door een onzorgvuldig gedrag of een gebrek aan voorzichtigheid van de bezoeker.

 

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Elke geschil dat betrekking heeft op de contracten voor online aankoop/verkoop op de website van het “Bruges Beer Experience”, is onderhevig aan de Belgische wetgeving. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge zijn bevoegd.

In geval van betwisting zal een gedrukte versie van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden en van elke bijhorende vermelding die afgeleverd is in elektronische vorm, aanvaard worden in elke juridische, extra-juridische of administratieve procedure.